Διάλεξη «Ο ρόλος των Ελλήνων στην ιστορία της Ρωσίας»

Με την πρωτοβουλία του τμήματος Ρωμανογερμανικής φιλολογίας και με την υποστήριξη της Ομοσπονδιακής Εθνοπολιτιστικής Αυτονομίας των Ελλήνων της Ρωσίας στο

Read more

Οι ιδέες του Ι. Καποδίστρια ως πρόληψη κατά των ευρωπαϊκών κρίσεων

Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι σύγχρονος της Γαλλικής Επανάστασης, ενός μεγάλου ιστορικού γεγονότος το οποίο άλλαξε ριζικά το πολιτικό γίγνεσθαι της

Read more

Το φαινόμενο της πολυγλωσσίας στην Θράκη στους παλιννοστούντες (Έλληνοπόντιους) και άλλους ρωσόφωνους κάτοικους από την τέως ΕΣΣΔ. Μέρος 1-o.

Η παρούσα έρευνα αποτελεί το πρώτο από τα δύο (προς το παρόν) μέρη της επιτόπιας έρευνας με γραπτό ερωτηματολόγιο που

Read more

К вопросу о терминах: Понтийцы, Понтийские греки, Греки Понта.

Среди греков постсоветского пространства часто возникает вопрос, касающийся терминов «Понт» и «понтийский». Чтобы разобраться в данном вопросе, необходимо начать со

Read more

Έλληνες – δεύτερος ιδρυτικός λαός της Ρωσίας

По мнению историка Агафангела Гюрджиева, оценочное определение историческому явлению – а именно, той роли, которую сыграли греки в истории России,

Read more
Page 1 of 712345...Last »