Διάλεξη «Ο ρόλος των Ελλήνων στην ιστορία της Ρωσίας»

Με την πρωτοβουλία του τμήματος Ρωμανογερμανικής φιλολογίας και με την υποστήριξη της Ομοσπονδιακής Εθνοπολιτιστικής Αυτονομίας των Ελλήνων της Ρωσίας στο

Read more