Δοκίμια ναυτικής ιστορίας Ελλάδας — Ρωσίας

Αγορά Συγγραφέας: Πριάχιν Γ. Χρονολογία Έκδοσης: 2016 «…Στα ιστορικά δοκίμια που παρουσιάζονται στους αναγνώστες εξιστορούνται και ενίοτε υπενθυμίζονται ορισμένα αξιομνημόνευτα

Читать далее

Греческий мир в конце XVIII – начале ХХ вв. по российским источникам.

Автор: Янници Т. Год выпуска: 2005 Книга посвящена исследованию процесса формирования греческого национального самосознания на протяжении длительного периода времени —

Читать далее

Иоанн Каподистрия в России. 1809 — 1822

Автор: Арш Г. Год выпуска: 2003 И.Каподистрия — виднейший государственный деятель Новой Греции, первый президент независимого греческого государства (1827-1831). До

Читать далее

Тайное общество Филики Этерия

Автор: Арш Г. Год выпуска: 1965 В черновых бумагах А. С. Пушкина сохранились сделанные его рукой изображения этеристов. Что это

Читать далее