Μήνας: Ιούνιος 2016

Памятник Греческому легиону императора Николая I

Μνημείο Ελληνικής Λεγεώνας του Αυτοκράτορα Νικόλαου ‘Α

Το 1853, με την έναρξη του Κριμαϊκού πολέμου, εθελοντές Έλληνες από διάφορες περιοχές του ελληνισμού συγκρότησαν εθελοντικό τμήμα που αριθμούσε περί τους 1200 άνδρες. Αυτό ονομάστηκε Ελληνική Λεγεώνα του Αυτοκράτορα Νικόλαου Α΄ και μ’ αυτό το όνομα πέρασε στην ιστορία.Στην πρώτη φάση του Κριμαϊκού Πολέμου, αυτή που εκτυλίχθηκε στις Ηγεμονίες ...