Μήνας: Ιανουάριος 2019

Η σημαία του Λάμπρου Κατσώνη επέστρεψε στην Πατρίδα

Είναι δύσκολο να βρεθεί στην ελληνική, ρωσική και γενικά στην παγκόσμια ιστορία προσωπικότητα σαν τον Λάμπρο Κατσώνη. Πατριώτης της Ελλάδας, ομοϊδεάτης της Αικατερίνης Μεγάλης, πραγματικό πρότυπο του κουρσάρου του λόρδου Βύρωνα, ο Κατσώνης άνηκε σ' εκείνη την πλειάδα Ελλήνων, οι οποίοι, ενώ τάχθηκαν στην υπηρεσία του στρατού της Ρωσίας, συνέχιζαν ...