Μήνας: Μάιος 2019

Знамя Греческого Пехотного полка

Το λάβαρο του Ελληνικού Πεζικού συντάγματος

Στα πλαίσια της έρευνας ανακαλύφτηκαν τα λάβαρα του Ελληνικού Πεζικού συντάγματος. Ακολούθησε η κατασκευή του πιστού αντίγραφου το οποίο παραδόθηκε κατά την επίσκεψή του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Μόσχα το Δεκέμβριο του 2019. Έναρξη – 2018 Λήξη –2019 гг. Το έργο πραγματοποίήθηκε από: Ομοσπονδιακή εθνική πολιτιστική αυτονομία Ελλήνων της Ρωσίας Φιλανθρωπικό ίδρυμα Ι.Σαββίδη ...