Ίδρυμα

Το Ίδρυμα Ελληνικό Ερευνών (ΙΕΕ), με επικεφαλής τον Ιωάννη Α. Νικολόπουλο, δημιουργήθηκε στη Μόσχα το 1990 με πρωτοβουλία των επιστημόνων και των δημόσιων προσώπων της ΕΣΣΔ και της Ελλάδας για συντονισμό δραστηριοτήτων στον τομέα της επιστήμης, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης.

Το ΙΕΕ είναι ένας μη κυβερνητικός ερευνητικός οργανισμός που υποστηρίζει στην Ρωσία την έρευνα στον τομέα της αρχαίας, μεσαιωνικής και σύγχρονης ιστορίας και πολιτισμού της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της ιστορίας της ελληνικής διασποράς στη Ρωσία.

Σκοπός του Ιδρύματος είναι η ενίσχυση της υλικής βάσης της επιστημονικής έρευνας στον τομέα των ελληνιστικών μελετών (δημοσίευση έργων και μετάφρασή τους σε ξένες γλώσσες, βοήθεια για τη διοργάνωση συμποσίων και συνεδρίων, παροχή υποτροφιών και επιχορηγήσεων για εργασία σε ξένα αρχεία κ.λπ.), καθώς και εκτεταμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες , με στόχο την απόκτηση του ρωσικού και ξένου κοινού με βαθιές πνευματικές και πολιτιστικές σχέσεις που έχουν συνδέσει τους λαούς της Ρωσίας και της Ελλάδας.