Διάλεξη «Ο ρόλος των Ελλήνων στην ιστορία της Ρωσίας»