Μνημείο υπέρ της Ελληνικής λεγεώνας του αυτοκράτορα Νικόλαου ‘Α