Το λάβαρο του Ελληνικού Πεζικού συντάγματος, 1779-1796